Socionika  či  Mentální Jazyky 

 

 

Mentální jazyky jsou mým osobním pojetím seberozvoje, vycházejícím z pětiletého samostudia psychologického oboru Socionika. Jsou to mé vlastní poznatky z praxe. V MJ spojuji prvky typologie, astrologie, human designu a dalších nastavení, díky nimž jsou vidět širší souvislosti a díky čemuž chápeme, proč jsme v rámci jednoho mentálníhu typu tolik jedineční. Mentální jazyky jsou praktická typologie pro každodenní seberozvoj a vztahy. Více na mých nových tránkách: www.mentalnijazyky.cz 


Socionika je vědecký obor založený v Rusku Litevkou Aušrou Augustou. Tento obor se vyučuje pouze v Rusku a v České republire jej můžete studovat u Martina Másilka nebo na wikipedii v angličtině: 
bit.ly/wikisocion